Tag: Location

Results

  • Footfall

    Footfall Założony w 410.M41 przez Rogue Tradera Parsimusa Dewaina, Footfall to port kosmiczny lokalizowany na końcu Paszczy, która łączy Sektor Calixis z Koronus Expanse. Footfall orbituje ogromną gwiazdę Furibundus i jest zbiorowiskiem prowizorycznych …

  • Port Wander

    *Centralny Bastion Portu Wander* _Pokład Dowódczy_ To przepastne pomieszczenie wznosi się ponad górnymi krańcami superstruktury, formując olbrzymi budynek, z tuzinami konsol i wyświetlaczy, nikle oświetlone i wypełnione dymem z oczyszczających kadzide …