Oficerowie i Załoga na statku

Nazwa: Belli Comercia
Klasa: Conquest-class Star Galleon
Masa: ok 30 Mt
Załoga: ok 65,000
Przysp: 2.1 g

Oficerowie na statku

RANGA PIERWSZA
Lord-Kapitan: Achilles Hyperion Faustus Nelson-Grant van der Bilt

Bezspośredni Podkomendni: Kompania straży przybocznej, emisariusze Imperialnych potęg, podkomendni oficerowie statku.

RANGA DRUGA:
Pierwszy oficer: Saul Riker

Bezspośredni Podkomendni:Wszyscy starsi oficerowie mostka, inspektorzy/mistrzowie pokładowi, Emissariat Mechanicus

Enginseer Prime: Explorator Nikolai Cardashev

Bezspośredni Podkomendni:Wyznaczony Magos Enginarium, emisariusze Arcymagosów Lathe, rada zbiorcza Tech-Kapłanów ołtarza-maszyny/owego

Wysoki Faktotum: Oficjalnie Lucius Domitius Achenobarbus

Bezspośredni Podkomendni: Kwatermistrzowie, zdolni negocjatorzy i faktorzy, oficerowie popolitej załogi z wielkich ładowni

RANGA TRZECIA:

Mistrz Broni: Hadrian Chekov

Bezspośredni Podkomendni: Załoga zbrojowni, dowódcy wojsk pokładowych, przywódcy najemników

Główny Sternik: Antea

Bezspośredni Podkomendni: załoga steru, Tech-Kapłani enginarium, niżsi oficerowie auspexu

Ogniomistrz: Przemek?

Bezspośredni Podkomendni: zebrani oficerowie poszczególnych pokładów działowych, baterii lanc i innych systemów artyleryjskich, załoga składu amunicji, oficer dowodzący szwadronami małych statków

Mistrz Eteru: Felix Gejdar

Bezspośredni Podkomendni: pomniejsi oficerowie krypty auspexu, pomniejsi oficerowie systemów voxu, wyznaczony Tech-Kapłan Eteru

Główny Chirurg: Sherman McCoy

Bezspośredni Podkomendni: Tech-Adepci Biologis podlegający oddziałom medycznym, pomniejsi medycy i lekarze, wyznaczony Uczony-Medycyny librarium statku

Mistrz Szeptów: Nieoficjalnie Lucius Domitius Achenobarbus

Bezspośredni Podkomendni: wachlarz/gama uzdolnionych agentów, główny uczony librarium statku, zaufani szpiedzy wśród załogi

Mistrz Chóru Telepathica: Azgaroth XLV

Bezspośredni Podkomendni: Pomniejsi Astropaci Chóru, personel pomocniczy Chóru, mistrzowie ceremonii/obrzędów z Adeptus Astra Telepathica

Przewodnik Spaczni: Navigator Verner Tenebrae

Bezspośredni Podkomendni: Pomniejsi Nawigatrzoy na pokładzie: Brandon Ador, zaufani ochroniarze i zabójcy, emisariusz starszyzny Rodu Nawigatora: Eunomia Tenebrea

RANGA CZWARTA:

Główny Spowiednik: Tytus Sarvus

Bezspośredni Podkomendni: pomniejsi klerycy i spowiednicy, emisariusze głównych obecnych kultów Ministorium, bezładny tłum fanatyków, pokutników i pielgrzymów

Mistrz napędu: Scottla Forge

Bezspośredni Podkomendni: Inżyprorocy ze Świątyni Napędu, serwitorzy enginarium, załoganci, którzy zajmują się głównymi przewodami plazmy

Omnissianiczny Congregator: Aries Talgeese

Bezspośredni Podkomendni: stoczniowcy laicy, lexmechanicy Centralnej Krypty Kongregacji, trzymający piecze nad ołtarzem Omnimesjasza

Starszy Bosman: Calen Tyr

Bezspośredni Podkomendni: Przywódcy wachty, zaprzysięgli stoczniowcy, dowódcy zbrojnych

Mistrz Infernus: Firebead Goremann

Bezspośredni Podkomendni: Dowódcy wojsk pokładowych, technicy akweduków, starsza załoga kontroli uszkodzeń

Łapacz Świrów: Quovandius

Bezspośredni Podkomendni: Brygadzista press gangerów, informatorzy mutanci, pracownicy zęzy

Mistrz Voxu: Uhura du Uala

Bezspośredni Podkomendni: Starsi oficerocerowie łączności, oficerowie kryptografii, personel konserwacji voxu.

Ochmistrz: Winthrop Fetzak

Bezspośredni Podkomendni: Starsi menedżerowie finansów, biegli księgowi, Mistrz świadczeń

Carto-Artifex: Ferdinand Gammicus

Bezspośredni Podkomendni: archiwiści Dynastii Nawigatora, kustosz Librarium, operator sondy głebokiej próżni

Zarządca Statku: Brynnlaw Storke

Bezspośredni Podkomendni: Mistrz Magazynów, starszy hydrolog, mistrz gildii Rekultywacji Atmosfery

Oficerowie i Załoga na statku

Legacy of the Void LukaszWojcik