Legacy of the Void

Sesja V

Przybycie do systemu Svard

Heeeej! Dzieli bohatyrowie przybyli na system Svard odzyskać co ichnie. Gwiazda systemu Svard to spuchnięty czerwony olbrzym, a jedyne kolonie znajdują się na księżycach gazowego olbrzyma Svard Prime. Gracze dowiedzieli się że Svard Prime, ma mniejszą grawitację niż powinien mieć obiekt o takiej gęstości i objętości, co powoduje ucieczkę górnych warstw atmosfery w próżnię, tworząc gazową bańkę wokół planety. Bańka ta pochłonęła wszystkie księżyce Svard Prime, poza stolicą kolonii Svard. Duża ilość ścierających się cząsteczek stworzyła burzę, która zakłóca sensory i komunikację, pomiędzy poszczególnymi księżycami Svard Prime.

Po przybyciu na orbitę księżyca Svard, zostali powitani przez Kapitana Ulryka, dowodzącego Orbitalnymi Siłami Obrony w postaci kilku statków patrolowych, pozbawionych napędu łorpowego. Z ich działań Anthea wywnioskowała iż nie mają paliwa, gdyż nie ruszyli kursem przechwytującym, jak powinni. Po wyjaśnieniu celu wizyty Exploratorzy udali się na powierzchnię skutej lodem planety, gdzie czekało ich chłodne powitanie przez Mówcę Tala, który reprezentuje Kryształową Radę ok. 10 osób, władców Svard. Podczas pokrzepiającej wędrówki, wyjaśnił im że na systemie Svard od 10 lat trwa rebelia, która pochłonęła już cały system Svard poza Svard.

cdn. Jak ktoś chce niech dopisze reszte :)

Comments

LukaszWojcik

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.