Legacy of the Void

Sesja 1

PortWander

Wiadomość astropatyczna nr 23G7690 do rąk własnych Wielkiego Mistrza zakonu Świadków Zmierzchu

Zgodnie z twym najświętszym poleceniem melduję co następuje:

Drużyna składająca się z Astropaty, Rogue Tradera, Navigatora, Mistrza Otchłani, Exploratora, Seneszala i Misjonarza (dalej Drużyna) wyruszła na pokładzie statku Belli Comercia z sektora Calixis do sektora Koronus Expanse. Włascicielem statku jest Achilles Hyperion Faustus Nelson-Grant, ostatni z rodu van der Bilt. Ród ten utracił swoją świetność po tym jak pradziadek Achillesa zebrał większosć należącej do niego floty i wyruszył w daleką wyprawę poza granice Imperium i zaginął. Celem wyprawy Drużyny jest odkrycie co stało się z flotą dziadka Achillesa i przywrócenie dawnej świetności dynastii. Pierwszym celem podróży Drużyny był Port Wander – port kosmiczny znajdujący się pod kontrolą Imperium. Po udanym dokowaniu w Port Wander i spełnieniu wszystkich wymogów formalnych pozwalajacych na wejście na pokład stacji z drużyną skontaktował się za pomocą voxa stary sługa dziadka Achillesa – Orbest Dray. Drużyna natychmiast udała się na spotkanie z nim ponieważ było bardzo prawdopodobne, że jest on w posiadaniu istotnych informacji, które mogą przybliżyć Drużynę do celu ich wyprawy. Na spotkaniu, które odbyło się w jednym z barów stacji kosmicznej sługa dziadka Achillesa chciał wręczyć Drużynie kamień zawierający współrzędne miejsca do którego udał, kapitan Vos Karlorn, służący dziadkowi Achillesa, któremu służył Orbest Dray. Niestety zanim Drużynie udało się odszyfrować wiadomość zapisaną w kamieniu niespodziewanie pojawił się kruk, który zacisnał pazury na kamieiu i wyleciał z kamieniem przez otwarte drzwi baru. Mimo że po kilku sekundach lotu kruk upuścił trzymany kamień na ziemię Drużynie nie od razu udało się go odzyskać. Najpierw musieli stoczyć walkę z 6 uzbrojonymi ludźmi którzy czekali już na nich na zewnątrz. Pod koniec walki na miejscu pojawili się arbitratorzy którzy aresztowali pozostałych przy życiu napastników. Dzięki unikatowym umiejętnościom Mistrza Astropatycznego Chóru – Azgarotha XLV udało się odczytać w myślach jednego z pozostałych przy życiu napastników, że zostali oni przysłani przez konkurencyjnego Rogue Tradera – Hadraka Fela, natomiast kruk który porwał kamień okazał się być chowańcem psioniczki będącej na usługach tego rogue tradera. Po powrocie na statek nawigatorowi Vernerowi udało się odczytać ze zdobytego kamienia wizję miejsca do którego udał się dziadek Achillesa. Jako że wizja nie była zbyt dokładna aby określić prezyzyjne współrzędne statku Drużyna poprosiła o pomoc Magos Torontos znajdującą się na Port Wander, która zgodziła się bez zbędnej zwłoki w zamian za możliwość obejrzenia Belli Comercia. Jako, że jak się okazało dzięki telepatycznej więzi psioniczki – właścicielki kruka który ukradł kamień drużynie z jej chowańcem najprawdopodobniej udało jej się odczytać koordynaty miejsca do którego udał się Vos Karlorn, co zdawał się potwierdzać fakt że statek Hadraka Fela – Ręka Fela, dla którego pracuje ta psioniczka rozpoczął przygotowania do jak najszybszego opuszczenia Port Wander. W związku z powyższym drużyna również postanowiła wyruszyć niezwłocznie do miejsca wskazanego przez Magos Torontos. …KONIEC TRANSMISJI

Comments

AzgarothXIII

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.