Legacy of the Void

Raport z bitwy o Cog

+++++ZASTRZEŻONE++++
Wiara i fanatyzm są nagrodzone zwycięstwem.

Od: Mistrz Napędu Scott La Forge
Do: Inżyproroka Prime Exploratora Nikolaia Kardasheva
Temat: Raport zniszczeń Belli Commercia po walce nad Cog

Podczas walki, do której doszło o 0832 czasu pokładowego nad księżycem
Cog, gwiezdny galeon Belli Commercia oraz krążownik klasy Lunar Ręka
Odkupienia strały się z trzema monitorami obrony oraz dwoma statkami
Yu’Vath zaklasyfikowanymi jako Osa Próżni. Wróg został wyeliminowany,
jeden z monitorów obrony został pojmany, a jeden jest wrakiem.
Pozostałe zniszczone bez możliwości odzyskania.
Stan kadłuba: 40%
Stan załogi: 60%
Uwaga!!! Silniki klasy Jovian 4, otrzymały poważne uszkodzenia;
sprawność napędu 16%. Straty wśród Inżyproroków świątyni napędu
przekraczają 50%.
Statek nie zdolny do dalszej walki, potrzebne natychmiastowe naprawy.

Towarzysząca Ręka Odkupienia otrzymała średnie obrażenia. Sprawność
bojowa 70%. Stan załogi 51% – potrzebne uzupełnienie załogi.
+++KONIEC TRANSMISJI+++

Pierwszy atak na Cog się udał soł soł. Udało się utworzyć przyczółek w
manufaktorium i przebić się do żywych magosów w Sercu z Żelaza. Straty
proporcjonalne po obu stronach (czyli wasze 2 razy większe, bo ich
jest 2 razy mniej). Teraz powinno być lepiej, jak wam rzucą pare
pretorianów do walki.

Comments

LukaszWojcik

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.